Interactieve masterclass geeft handvatten voor het bouwen van een Minimum Viable Product (MVP)

Jerom Kok

2024-04-28

Op 28 april 2023 vond er een interactieve masterclass plaats waar deelnemers handvatten kregen om hun ideeën op een gestructureerde manier uit te werken en te toetsen aan de markt. Ook kregen de aanwezigen de kans om feedback te ontvangen en te geven ter uitbreiding van hun kennis en ervaring.

Tips voor het bouwen van een MVP

Tijdens de masterclass werd er ook gesproken over het bouwen van een Minimum Viable Product (MVP) op basis van de inzichten die bij de masterclass zijn verkregen. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn, werden er enkele tips gegeven om de belangrijkste functionaliteiten van hun MVP te bepalen:

Allereerst is het belangrijk om de essentiële functionaliteiten te bepalen op basis van het probleem/oplossing dat tijdens de masterclass is geïdentificeerd. Vervolgens moet je de kerndoelen van je MVP bepalen: welke doelen wil je bereiken en welke functionaliteiten zijn nodig om deze doelen te bereiken? Door deze vragen te beantwoorden, kun je bepalen welke functionaliteiten nog meer belangrijk zijn voor je MVP.

Daarnaast is het prioriteren van de functionaliteiten essentieel. Bepaal welke functionaliteiten het meest kritisch zijn voor je MVP en rangschik ze op basis van hun belangrijkheid. Een goed principe hiervoor is MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Ten slotte is het van belang om een prototype van je MVP te maken en het te testen bij je doelgroep. Door feedback te verzamelen, kun je bepalen of je de juiste functionaliteiten hebt gekozen en of er nog belangrijke functionaliteiten ontbreken.

De interactieve masterclass heeft de deelnemers geholpen bij het bouwen van hun MVP en het toetsen van hun ideeën aan de markt. Door de gegeven handvatten en tips kunnen zij nu gestructureerd aan de slag met het ontwikkelen van hun product en het bereiken van hun doelen.

Delen:
Deel logo X logo Facebook logo